Quy định & Hình thức thanh toán

  1. Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc dịch vụ. Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết
  2. Hình thức: Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.
Đăng ký tư vấn và nhận ưu đãi
Hotline: 0287 102 68 99