Chị Minh

"Da ẩm, căng hơn rất nhiều.  Sờ lên da, mịn màng lắm. Mình rất hài lòng về dịch vụ ở đây."