KH Dermaster

"Tôi như trẻ lại đến 7 tuổi. Tôi thích lắm. Tôi không nghĩ nó có hiệu quả nhanh và nhiều như vậy."